Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STALREM powstało w 1993 roku z siedzibą w Płocku na ul. Kolegialnej 30/L. Założycielem, oraz Właścicielem Przedsiębiorstwa jest Janusz Kacperowski.

Działalność Przedsiębiorstwa ukierunkowana jest na prowadzenie prac spawalniczych, w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów konstrukcji stalowych, oraz stalowych konstrukcji budowlanych a w szczególności elementów maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego, chemicznego, budownictwa i ochrony środowiska, oraz urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, wykonywanych ze stali konstrukcyjnych niestopowych, stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości, a także wysokostopowych.

Firma zalicza się do grupy zakładów małych. Zatrudnia obecnie ok. 30 - osobową grupę wysokokwalifikowanych pracowników, w tym : kadrę w dziale księgowości, pełnomocnika ds. Systemu Jakości, pełnomocnika ds. osobowych, specjalistę ds. zaopatrzenia. Przedsiębiorstwo posiada także komórkę Działu Kontroli Jakości z uprawnieniami VT i PT, oraz Dział Głównego Spawalnika, w skład którego wchodzą: Europejski Inżynier Spawalnik z uprawnieniami EWE, EWI i IWE oraz Europejski Technolog Spawalniczy z uprawnieniami EWT i EWI . Pracownicy bezpośrednio związani z produkcją to: Mistrzowie Budowy, brygadzista spawalniczy, spawacze oraz monterzy.

Obecnie Przedsiębiorstwo jest w trakcie rozbudowy. Na ul. Zglenickiego powstaje Zakład Produkcji Pomocniczej o wym. 720 m2 i 360 m2 , z utwardzonym placem montażowym i składowym oraz zapleczem socjalno - biurowym

Żeby znaleść dla siebie miejsce w Unii Europejskiej, musimy spełniać rosnące wymagania rynku, na zapewnienie jakości w Przedsiębiorstwie. Dziś nie ma już innego wyjścia jak rozwój od kontroli jakości, poprzez zapewnienie jakości aż do zarządzania jakością. To jest konieczność. Zdając sobie sprawę iż tylko organizacja inteligentna, dążąca do doskonałości, nastawiona na klienta, sięgająca po nowoczesne metody zarządzania, stosując filozofię TQM, sprosta trudnym i twardym regułom rynku, oraz stałego wzrostu konkurencji i wymagań klientów, poprzez wdrożenie i stosowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 3834-2:2007 w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym STALREM.